Minerální podhledy

Provádíme montáž minerálních podhledů do komerčních i bytových prostor, a to včetně návrhu nejvhodnějšího řešení a cenových nabídek.

Pro běžné aplikace používáme minerální podhledy Armstrong.

Tam, kde to vyžadují akustické poměry (třídy, hudební místnosti, otevřené kanceláře, přednáškové sály, apod.), používáme akustické podhledy Ecophon. Tyto podhledy usměrňují zvukové vlny a podle přesného plánu je odrážejí nebo tlumí tak, aby slyšitelnost například přednášejícího byla ve všech částech místnosti ideální.

Ukázky našich prací: Fotogalerie