Dřevostavby

Moderní konstrukce a stavby na bázi dřeva mají řadu předností:

Stručný popis montáže:

Hrubá stavba začíná instalací základového pražce na základovou desku
- Základový pražec je s přesností na milimetry usazen jak půdorysně, tak výškově a k základové desce uchycen pomocí kotev. Na takto připravený základ se provádí montáž dřevěné konstrukce z KVH hranolů.
Po zhotovení obvodových stěn a příček se v případě dalšího patra pokračuje s montáží stropu
- Do speciálních ocelových závěsů se usadí dřevěné stropní nosníky. Ty jsou pak v celé ploše domu zaklopeny deskami MFP s perodrážkou. MFP desky jsou pečlivě ukotveny a spojeny se stropními nosníky.

Vnitřní skladba obvodových stěn, podhledů, příček a izolací mohou být realizovány dle přání zákazníka avšak v souladu s technologickými postupy.